Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Resemeddelanden, 12.4.2018

Tyskland: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Tyskland är ett tryggt resmål. Liksom i storstäderna i andra europeiska länder kan emellertid risken för terrordåd fortfarande inte uteslutas.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Aktuellt

Gränskontrollerna vid gränsen mellan Tyskland och Österrike fortsätter tillsvidare. Förbered dig på gränskontroller också vid de andra gränserna.

Allmänna säkerhetsläget

I det stora hela är Tyskland ett tryggt resmål. Risken för terrordåd kan inte uteslutas.

Iaktta särskild försiktighet när du rör sig i de stora städerna. Förvara pass, pengar och andra värdeföremål på en säker plats när du rör dig utomhus. Ficktjuvar förekommer, särskilt i fullsatta färdmedel i kollektivtrafiken.

En heltäckande reseförsäkring är nödvändig.

Nödnummer i Tyskland:
Polisen 110
Brandkåren 112

Brottsligheten

Var på din vakt om du hyr ett rum eller gör affärer med en privatperson som kräver kontantbetalning eller förskottsbetalning.

Om du förlorar ditt pass eller identitetskort ska du anmäla det till den lokala polisstationen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Var normalt uppmärksam i stadstrafiken och beakta cyklisterna som ofta cyklar på körbanan och ibland kan göra oväntade rörelser. På motorvägarna ska man beakta de höga hastigheterna så att man inte råkar ut för överraskande situationer.

Använd lämpliga däck med tanke på väderförhållandena under vintern. Det är förbjudet att använda dubbdäck. I bergstrakter kan man bli tvungen att använda snökedjor.

Vädret har en större inverkan på trafiken än i Finland. Plötsliga förändringar i väderförhållandena orsakar rusning och farliga situationer, särskilt på motorvägarna.

Naturförhållanden

Du hittar aktuella väderleksrapporter och prognoser på följande webbplatser:
http://www.wetter.de/
http://www.wetteronline.de/

Hälsoläget

Ta med dig ett europeiskt sjukvårdskort som beviljas av Folkpensionsanstalten. Mera information på adressen http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti

Här hittar du information om fästingsituationen i Tyskland: http://www.zecken.de

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/pass

Kontaktuppgifter

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 12.4.2018

Takaisin ylös