Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 9.8.2017

I september öppnas utlysningen för akademiprogrammet för utvecklingsforskning

Finlands Akademi och utrikesministeriet finansierar utvecklingsforskning med sammanlagt sex miljoner euro inom ramen för ett förnyat program.

Finlands Akademi och utrikesministeriet finansierar forskningsprojekt för utvecklingsforskning med sammanlagt sex miljoner euro inom ramen för akademiprogrammet för utvecklingsforskning, som nyligen förnyades.

Utlysningen öppnar den 1 september. Finansieringen riktas till fyraåriga forskningsprojekt.

Akademiprogrammet finansierar mångvetenskaplig och problembaserad forskning kring globala utvecklingsfrågor som främjar utvecklingsländernas ekonomiska, samhälleliga och ekologiska utveckling med hjälp av finländskt kunnande. Programmet främjar uppnåendet av de mål för hållbar utveckling som fastställts i Agenda 2030.

Målet med akademiprogrammet är att få till stånd samarbete mellan Finland och utvecklingsländerna och utveckla forskningen i utvecklingsländerna. De forskningsprojekt om väljs ut till programmet ska samarbeta med forskare som arbetar i utvecklingsländerna.

Samordningen vid Finlands Akademi arbetar för att den forskningsinformation som tas fram inom programmet ska kunna utnyttjas allt bättre. De finansierade projekten ska samarbeta intensivt under den fyraåriga programperioden.

Mer information på Finlands Akademins webbplats

Vid utrikesministeriet ansvarar enheten för utvecklingspolitik för programmet.

Detta dokument

Uppdaterat 9.8.2017

Takaisin ylös