Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 9.10.2017

Jämställdheten gör stora framsteg i Nepal  – Finlands stöd har viktig roll

I lokalvalen i somras kandiderade ett rekordstolt antal kvinnor, av vilka en del med stöd av Finland hade fått utbildning i grundlagen och hur man deltar i val.

Nepal har under de senaste tio åren lyckats avsevärt förbättra kvinnors deltagande inom politiken, förvaltningen, den privata sektorn och på andra livsområden. I lokalvalen i somras kandiderade ett rekordstolt antal kvinnor, bland dem också dalitkvinnor som står utanför kastsystemet. Tack vare en ändring som gjordes i grundlagen i fjol har kvinnornas andel i de beslutsfattande organen stigit till över 30 procent.

Nepal är ett av Finlands långtida biståndsländer.

"I Nepal har Finland bland annat understött ett projekt i regi av FN:s jämställdhetsorgan UN Women där kvinnor fick utbildning i grundlagsreformen och valdeltagande. Många av dem blev invalda i lokalvalen, och det finns också andra kvinnor som fortfarande är med i beslutsfattandet och jämställdhetsarbetet", berättar utrikesministeriets jämställdhetsrådgivare Leena Akatama som nyligen besökt Nepal.

Den nya grundlagen garanterar att en ökad andel av beslutsfattarposterna tillfaller kvinnor och företrädare för minoriteter, vilka tidigare har varit mycket underrepresenterade i det politiska beslutsfattandet. Efter sommarens lokalval är 40 % av representanterna i Nepals distriktsfullmäktige och över 90 % av vice borgmästarna kvinnor.

Kuva: Erja-Outi Heino
Koululaisia Nepalissa

Den nya lagen förbjuder "menshyddor"

Kvinnornas frammarsch i beslutsorganen påskyndas också av Finlands långvariga stöd till utbildningssektorn i Nepal. I dag är redan 51,5 % av de elever som börjar högstadiet flickor då siffran ännu 1999 var 40 %. År 2016 var det 260 000 flickor som började högstadiet. Flickornas skolgång har en omfattande inverkan på samhällsutvecklingen: den minskar antalet barnäktenskap och tonårsgraviditeter och avspeglar sig också på arbetsproduktiviteten och den ekonomiska tillväxten.

Nepalesiska staten godkände i höst också en lag som förbjuder isolering av kvinnor när de har mens.

"Traditionellt har kvinnor och flickor under menstruation varit tvungna att isolera sig från det övriga samhället i "menshyddor” utan rätt att gå på toalett, tvätta sig, gå till skolan eller på jobb. Finland har aktivt arbetat för att föra fram hur skadlig denna traditon är för samhällena", berättar Akatama.

Enbart lagen i sig räcker inte för att skapa ändring, utan också de sociala normerna måste ändras.  Därför fortsätter även Finland sitt arbete för att främja jämställdheten i Nepal.

"Men det är ett stort steg i rätt riktning", summerar Akatama.

Detta dokument

Uppdaterat 9.10.2017

Takaisin ylös