Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 30.10.2017

Statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers Europainformation – Ansökningsomgång 2018 är nu öppen

Utrikesministeriet lediganslår statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers Europainformation att sökas. Understöden beviljas under förutsättning att riksdagen anvisar medel i statsbudgeten för 2018.

I budjetpropositionen för 2018 har det föreslagits att 370 000 euro ska anvisas för understöden. Syftet med understöden är att öka kunskapen om Europeiska unionen.

Detta dokument

På vår webbplats

På andra webbplatser inom utrikesförvaltningen

Uppdaterat 30.10.2017

Takaisin ylös