Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 9.2.2018

Resistensen mot tuberkulosläkemedel växer i Somalia

Finland kämpade mot tuberkulosen i Somalia redan före inbördeskriget på 1980-talet. Kriget förvärrade tuberkulossituationen, men arbetet för att få bukt på sjukdomen fortsätter.

55-årige Idris Muser Walays sitter upp i sjukhussängen. Han har varit intagen på sjukhus i 40 dagar.

”Det såg illa ut innan jag kom till sjukhuset. Jag kunde inte gå och det var svårt att andas.”

Idris Muser
Idris Muser Walays (55) vårdas för en svår form av tuberkulos på sjukhuset i Hargeisa i Somaliland. Foto: Joonas Lehtipuu.

Det är första gången Walays är intagen på tuberkulossjukhuset i Somalilands huvudstad Hargeisa. Han har en svår form av tuberkulos som har spridit sig till alla inre organ, inte bara lungorna. Bara vid ett fåtal sjukhus i Somalia kan man vårda så svåra fall som Walays.

Somalia är ett av de värst tuberkulosdrabbade länderna i Afrika. År 2016 diagnostiserades mer än 14 000 människor, men många fall förblir oupptäckta.

Vid tuberkulossjukhuset i Hargeisa vårdas över 2 000 patienter per år.

”Tuberkulos är en sjukdom som drabbar fattiga och därför är den vanlig i Somalia. Undernäring, svag allmän hälsa och dåliga levnadsförhållanden utsätter människor för sjukdomen och gör att den sprids”, säger Ismail Adam Abdullahi som är läkare vid sjukhuset.

Det är ofta de svagaste människorna som insjuknar, till exempel äldre, barn och hiv-positiva.

”I Somalia förkommer sjukdomen också allmänt bland den vuxna befolkningen, vilket är speciellt”, säger Abdullahi.

Sjukdomen överförs som droppsmitta. En insjuknad person kan smitta upp till 15 närstående som sedan i sin tur sprider sjukdomen vidare. Till sist kan en hel by vara i tuberkulosens grepp. 85-årige Abdi Yusuf Ahmed får sjukhusvård för sin tuberkulos för första gången i sitt liv. Ahmed berättar att tuberkulos alltid förkommit i hans by.

”Vi såg en massa hostande tuberkulospatienter, men vi förstod inte att undvika dem eftersom vi inte visste hur sjukdomen sprids.”

Under inbördeskriget fanns det överhuvudtaget ingen hälsovård på landsbygden under flera decennier. Det rörde sig också mycket felaktiga uppfattningar om sjukdomen.

”I min barndom berättade mina föräldrar att man kunde få sjukdomen av kamelmjölk. Idag vet vi bättre.”

Hargeisan tubiklinikka
Tuberkulossjukhuset i Somalilands huvudstad Hargeisa. Foto: Joonas Lehtipuu.

Läkemedelsresistensen oroar

Läkaren Ismail Adam Abdullahi berättar att det största orosmolnet i Somaliland just nu är den ökade resistensen mot de vanliga tuberkulosläkemedlen.

"Förutom sjukhus i huvudstaden Mogadishu och i delstaten Puntland är vi det enda tuberkulossjukhuset i Somalia där man kan vårda de former av tuberkulos som är resistenta mot de vanliga läkemedlen."

Världshälsoorganisationen WHO bedömer att Somalia har den högsta andelen så kallad multiresistent tuberkulos i Afrika. Över åtta procent av alla nya tuberkulosfall är multiresistenta.

Av de patienter som kommer till sjukhus för vård andra gången har 47 procent en resistent variant. De främsta orsakerna till att den multiresistenta sjukdomen ökar är att sjukdomen vårdats med fel läkemedel och att patienterna inte tar sina läkemedelkurer till slut på grund av bristande kunskap eller pengar. Det räcker länge att vårda tuberkulos, till och med mer än ett halvt år. I fattiga länder har få patienter råd att förbinda sig till så långa vårdperioder.

”Vi vårdar årligen kring 300 patienter med multiresistent tuberkulos. Av dem blir kring 83 procent friska”, bedömer Abdullahi.

Samira
Genforskaren Samira Alrahman Abrahim undersöker prover i laboratoriet vid Hargeisas tuberkulossjukhus. Foto: Joonas Lehtipuu.

Resistenta former undersöks i laboratorium

Skorna lämnas vid dörren och alla som stiger in får sjukhusskor i gummi på fötterna. Håret skyddas med en mössa och munnen täcks med ett andningsskydd. Till sist klär alla på sig en engångsskyddsdräkt. Det är inte bara att klampa in i sjukhusets tuberkuloslaboratorium.

Laboratoriet har finansierats av den finländska organisationen Läkarens sociala ansvar rf. och är nationellt referenslaboratorium. Personalen diagnostiserar tuberkulosprover som sänds från hela landet och söker efter resistens i dem. Här undersöks landets svåraste sjukdomsfall.

”Tidigare kunde vi inte analysera vilka fall som var läkemedelsresistenta, vilket var en flaskhals för vården.” Under de senaste åren har vården effektiverats betydligt när vi vet vilket läkemedel som passar patienten”, förklarar laboratoriets vice direktör Farhan Mohammed Osman.

Det som i synnerhet effektiverat laboratoriets verksamhet är enligt Osman mikroskopen man fått från Finland.

Minttu-Maaria Partanen

Skribenten är frilansjournalist

FAKTA

Finlands arbete mot tuberkulos har burit frukt

  • Finland stödde redan Somalia på 1980-talet, före inbördeskriget. Då hade landet bland annat ett nationellt tuberkulosprogram som fick antalet insjuknade att sjunka drastiskt. Finlands arbete mot tuberkulosen ansågs vara det modernaste i Afrika.

  • Idag stöder Finland arbetet mot tuberkulos i Somalia bland annat genom organisationen Läkarens sociala ansvar rf.

  • Föreningen diagnostiserar och sköter tuberkulos vid de största tuberkulosklinikerna i Mogadishu och Hargeisa. I Somaliland upprätthåller Läkarens sociala ansvar ett nationellt tuberkuloslaboratorium.

  • År 2016 diagnostiserades kring 8 procent av hela landets tuberkulosfall med stöd av den finländska föreningen. 83 procent av patienterna botades.

Takaisin ylös