Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 12.2.2018

Anne-Mari Virolainen ny utrikeshandels- och utvecklingsminister: globalt ansvar och exportfrämjande

Den 12 februari 2018 förordnade republikens president Anne-Mari Virolainen till ny utrikeshandels- och utvecklingsminister. Den förra utrikeshandels- och utvecklingsministern Kai Mykkänen blir inrikesminister.

Anne-Mari Virolainen. Foto: VNK

Anne-Mari Virolainen representerar Samlingspartiet och är en erfaren politiker som är inne på sin tredje period som riksdagsledamot. Innan ministerutnämningen var hon ordförande i riksdagens stora utskott, som behandlar EU-ärenden. Hon har tidigare suttit bland annat i finansutskottet och i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. Virolainen har ingått i Finlands delegationer till exempel i Europarådet, Nordiska rådet, Interparlamentariska unionen (IPU) och parlamentariska Östersjökonferensen.

”Det är fint att få gå vidare på den väg av reformer som mina föregångare Lenita Toivakka och Kai Mykkänen utstakat”, kommenterade Virolainen sin utnämning.

När det gäller exportfrämjandet är Virolainen rätt kvinna på rätt plats. Den nyutnämnda ministern är ekonomie magister och gick ett program i utrikeshandel vid Åbo handelshögskola. I stora utskottet har Virolainen ofta behandlat frågor som rör handelspolitik. Som utrikeshandelsminister ämnar Virolainen ta ett aktivt grepp om exportfrämjandet:

”Det finns en efterfrågan på finländskt kunnande i världen, till exempel inom ren teknik, medicinsk teknik och it-branschen.  En av mina viktigaste uppgifter blir att öppna dörrar för finländska företag ute i världen tillsammans med Team Finland-nätverket. Jag kommer också att resa runt i Finland och träffa representanter för företag och berätta om olika möjligheter, men framför allt lyssna till företagens synpunkter på vad vi konkret kan göra för att sätta fart på exporten”, förklarar Virolainen sin syn på exportfrämjandet.

När det gäller utvecklingssamarbetet har den nya ministern efterfarenhet av till exempel Finnfunds förvaltningsråd.

”Prioriteringarna i Finlands utvecklingspolitik är mycket välgenomtänkta, till exempel fokus på kvinnor och flickor samt företagande. När resurserna är begränsade måste också våra prioriteringar vara mycket tydliga. Jag fäster särskilt uppmärksamhet vid resultat och effektivitet”, framhåller Virolainen.

I ministerns familj ingår en make och två vuxna barn. På sin fritid sysslar ministern gärna med trädgårdsskötsel, svampplockning och motionsidrott.

Förfrågningar om intervjuer med minister Anne-Mari Virolainen kan riktas till ministerns specialmedarbetare Juha Kirstilä, tfn 040 552 8200.

Detta dokument

Uppdaterat 13.2.2018

Takaisin ylös