Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Pressmeddelanden, 12.2.2018

Nya ministrar i Sipiläs regering

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 64/2018
12.2.2018

Måndagen den 12 februari förflyttade och förordnade republikens president utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen till inrikesminister och utnämnde riksdagsledamot Anne-Mari Virolainen till utrikeshandels- och utvecklingsminister. Republikens president konstaterade också att riksdagens talman Paula Risikko i enlighet med grundlagen beviljats avsked från medlemskap i statsrådet och från uppdraget som inrikesminister efter att den 5 februari 2018 ha blivit vald till riksdagens talman.

Vid statsrådets allmänna sammanträde den 12 februari fattades det beslut om ministrarnas arbetsfördelning och ställföreträdare samt förordnades ledamöterna i utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet, EU-ministerutskottet och finanspolitiska ministerutskottet. Statssekreterare Risto Artjoki utsågs att fortsätta som statssekreterare för Samlingspartiets regeringsgrupp. Minister Virolainen avlade tjänsteed och avgav domarförsäkran när sammanträdet inleddes.

Minister Virolainens personalia

Minister Mykkänens personalia

Ministrarnas arbetsfördelning och ställföreträdare

Ytterligare information: Paula Lehtomäki, statssekreterare, tfn 0295 160 280, statsrådets kansli

Detta dokument

Uppdaterat 12.2.2018

Takaisin ylös