Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 12.3.2018

Nya ambassadörer till Haag, Reykjavik och Tallinn

Vid sitt sammanträde den 9 mars befullmäktigade republikens president nya beskickningschefer till Haag, Reykjavik och Tallinn. Presidenten befullmäktigade också en sidoackreditering till Panama.

Päivi Kaukoranta

Utrikesrådet Päivi Kaukoranta har utnämnts till chef för Finlands ambassad i Haag från och med den 1 oktober 2018.

Kaukoranta övergår till Haag från uppdraget som utrikesministeriets rättschef, som hon innehaft sedan 2009.

Tidigare har Kaukoranta bland annat arbetat som enhetschef vid rättsliga avdelningen, som lagstiftningsråd vid Finlands EU-representation och som konsultativa tjänsteman vid statsrådets EU-sekretariat.

Kaukoranta har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1989.

Ann-Sofie Stude kuvaaja Cata Portin

Utrikesrådet Ann-Sofie Stude har utnämnts till chef för Finlands ambassad i Reykjavik från och med den 1 september 2018.

För närvarande arbetar hon som nationell koordinator för området kvinnor, fred och säkerhet vid enheten för FN och allmänna globala ärenden.

Hon har tidigare arbetat vid den politiska avdelningen, vid sekretariatet för nordiskt samarbete och den utvecklingspolitiska avdelningen. Inom utrikesrepresentationen har hon bland annat tjänstgjort i Washington och vid Finlands FN-representation i New York.

Stude har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1992.

Timo Kantola

Utrikesrådet Timo Kantola har utnämnts till chef för Finlands ambassad i Tallinn från och med den 1 september 2018.

Kantola har varit biträdande avdelningschef för den politiska avdelningen sedan 2013.

Vid utrikesministeriet har också bland annat varit chef för enheten för säkerhetspolitik.

Inom utrikesrepresentationen har Kantola varit ambassadör vid Finlands representation i OSSE i Wien och tjänstgjort vid Finlands EU-representation i Bryssel och vid ambassaden i Ankara.

Kantola har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1988.

Sidoackreditering

Republikens president befullmäktigade ambassadör Jarmo Kuuttila i Panama från och med den 10 mars 2018.

Ytterligare information: Pirjo Tulokas, personaldirektör, tfn 0295 351 413

Detta dokument

Uppdaterat 12.3.2018

Takaisin ylös