Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 12.3.2018

Statsunderstöd för civilsamhällsorganisationers och kommuners utvecklingssamarbetsprojekt 2019–2022

Från den 15 mars till den 14 maj 2018 kan finländska civilsamhällsorganisationer och kommuner ansöka om statsunderstöd för utvecklingssamarbetsprojekt 2019–2022.

Utrikesministeriet utlyser den 15 mars 2018 statsunderstöd för civilsamhällsorganisationers och kommuners utvecklingssamarbetsprojekt  2019–2022. Ansökningen är ett led i budgetberedningen för 2019.

Statsunderstödet är beroende av prövning och när det beviljas och används gäller statsunderstödslagen (688/2001). De allmänna villkoren för beviljandet av statsunderstöd är fastställda i 7 § i statsunderstödslagen.

Civilsamhällsorganisationers (CSO) och kommuners utvecklingssamarbetsprojekt är en del av Finlands utvecklingssamarbete som helhet. De projekt som får stöd ska beakta statsrådets utvecklingspolitiska redogörelse (4.2.2016) och den utvecklingspolitiska riktlinjen för det civila samhället (24.8.2017). Under denna ansökningsomgång uppmuntrar utrikesministeriet särskilt till projekt i de minst utvecklade länderna (Least Developed Countries, enligt definitionen av OECD:s biståndskommitté DAC) och till samverkansprojekt med andra aktörer, till exempel partnerskap mellan organisationer och företag.

Statsunderstöd kan beviljas för nya projekt eller som fortsatt finansiering för projekt som tidigare beviljats projektstöd av utrikesministeriet. Det är inte fråga om varaktig finansiering utan en tidsbestämd insats med vars hjälp civilsamhällets eller lokalförvaltningens kapacitet utvecklas i ett utvecklingsland.

Statsunderstöd kan högst täcka 85 procent av projektets hela budget, eller 92,5 procent om projektets huvudsakliga mål är att främja rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den resterande delen ska organisationen finansiera själv.

Projektstöd beviljas inte för planeringen av projekt. Ett projekt kan inte heller beviljas stöd för ett år som det redan beviljats projektstöd för av utrikesministeriet. Närmare anvisningar som ansökan om projektstöd och kriterier, finns på webbplatsen: projektstöd till civilsamhällsorganisationer.

Ansökan med bilagor ska fyllas i på utrikesministeriets blanketter, som kan laddas ned på sidan projektstöd. För att kunna lämna in en ansökan måste organisationen först lämna in en basinformationsanmälan genom utrikesministeriets e-tjänst. Blanketten finns på samma webbsida och den ska returneras senast den 30 april 2018. Anvisningar för utrikesministeriets e-tjänst. E-tjänsten kräver KATSO-autentisering.

Ansökningarna med bilagor ska lämnas in genom e-tjänsten senast måndagen den 14 maj 2018 kl. 16.15. Ansökningar som lämnas in efter det beaktas inte.

Detta dokument

Uppdaterat 13.3.2018

Takaisin ylös