Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Lediga befattningar, 13.3.2018

Utlysning: tre uppdrag som biträdande expert vid FN

I den andra utlysningen 2018 finns tre befattningar att söka i FN:s expertprogram (Junior Professional Officer, JPO).

Är du intresserad av en karriär i en internationell organisation? Genom expertprogrammet som finansieras av utrikesministeriet öppnas en lysande möjlighet att komma in på FN-banan. I den andra utlysningen 2018 finns tre uppdrag att söka i FN:s program för biträdande experter.

Senare i år utlyses ytterligare några JPO-uppdrag.

Om du är en högst 32 år gammal finsk medborgare kan du söka till FN:s program för biträdande experter (Junior Professional Officer, JPO). Du måste ha en högre högskoleexamen, minst två års relevant arbetserfarenhet efter att du utexaminerats och utmärkta kunskaper i engelska. Du behöver också andra språkkunskaper. Programmet år tvåårigt och efter det kan du ansöka om förlängning på ett år. De som blir utvalda till ett andra skede i ansökningsprocessen kallas (på egen bekostnad) till lämplighetstest i Helsingfors. Därefter kallar FN-organen till en sista omgång intervjuer och gör sedan sitt val.

De uppdrag som nu är utlysta kan sökas mellan den 11 och 25 mars 2018. I utlysningen för varje uppdrag finns en länk med anvisningar för ansökan.

Junior Professional Officer – Human Rights Affairs

Vid den regionala avdelningen i Pretoria för Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (Office of the High Commissioner for Human Rights, OHCHR) finns ett ledigt uppdrag som biträdande expert inom mänskliga rättigheter. Befattningsbeskrivning på engelska. Uppdragen kan sökas på FN:s webbplats.

Junior Professional Officer – Gender Parity Analyst

Vid FN:s jämställdhetsorganisation UN Women i New York finns ett ledigt uppdrag som biträdande expert på jämställdhetsfrågor. Befattningen kan sökas på UNDP:s webbplats.

Junior Professional Officer – Programme Analyst, (Innovation)

Vid kontoret för FN:s befolkningsfond UNFPA i Maputo i Moçambique finns ett ledigt uppdrag som biträdande expert inom innovation. Uppdraget kan sökas på UNDP:s webbplats.

Ytterligare information: Enheten för hållbar utveckling och klimatpolitik
Kyrkogatan 12, PB 26, 00023 Statsrådet
Katharina Bäckman, +358 295 351 482
E-post: KEO-90@formin.fi

Detta dokument

Uppdaterat 13.3.2018

Takaisin ylös