Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Pressmeddelanden, 13.4.2018

Utrikesminister Soini till utrikesrådet i Luxemburg

Europeiska unionens råd för utrikes frågor sammanträder i Luxemburg den 16 april. Utrikesminister Timo Soini företräder Finland vid mötet. Teman på dagordningen är Ryssland, Iran, Syrien, västra Balkan och framtiden för EU:s finansieringsinstrument för yttre åtgärder.

Utrikesministrarna ska diskutera relationerna mellan EU och Ryssland och hur de fem principer som styr dessa ska efterlevas. Likaså kommer giftgasattacken i Salisbury att bli föremål för diskussion som en uppföljning av rådets möte i mars.

I sina diskussioner om Iran behandlar utrikesministrarna landets regionala roll och läget för kärnteknikavtalet (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA). EU stöder ett fortsatt effektivt genomförande av kärnteknikavtalet.

I diskussionen om västra Balkan fokuserar utrikesministrarna på utrikes- och säkerhetspolitiska element i EU:s färska strategi för västra Balkan. Ministrarna ska också diskutera förberedelserna inför toppmötet mellan EU och västra Balkan som hålls i Sofia, Bulgarien den 17 maj. Huvudtema för mötet är hur förbindelserna kan utvecklas och säkerhetssamarbetet effektiviseras. Finland förhåller sig positivt till ett ökat och fördjupat samarbete.

Som en del av förberedelserna inför förhandlingarna om EU:s kommande fleråriga budgetram för 2020 och framåt, diskuterar ministrarna framtiden för unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder.

Utrikesrådet diskuterar likaså Syrien och ska godkänna slutsatser om situationen i landet. Dessutom godkänns slutsatser om läget i Sydsudan, om EU:s svar på den fientliga cyberverksamheten och om nedrustningen av och icke-spridningsarbetet gällande kemiska vapen.

Ytterligare information: Katja Kalamäki, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 351 581, och Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 780

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Takaisin ylös