Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 16.5.2018

Majoriteten av finländarna är för att Finland deltar i internationell krishantering

På uppdrag av utrikesministeriet har Kantar TNS frågat ett tusental finländare om hur de ser på krishantering.

Enligt undersökningen är 71 procent av finländarna helt eller delvis av åsikten att Finland bör vara med och stabilisera läget ute i världen oberoende av de kostnader som internationell krishantering ger upphov till.

De tillfrågade fick också svara på hur väl de känner till krishantering. Enligt undersökningen anser 62 procent av finländarna att militär krishantering är allmänt känt i Finland, till exempel FN:s så kallade blå baskrar. Dessutom uppger 60 procent av de tillfrågade att de vet vad som avses med civil krishantering.

1038 personer svarade på undersökningen under perioden 20–26.4.2018. Den statistiska felmarginalen är plus/minus tre procentenheter.

Mer information om krishantering: Pekka Marttila, tfn +358 295 350 233, Outi Jalonen, tfn +358 50 505 3490, utrikesministeriets enhet för säkerhetspolitik och krishantering

Mer information om opinionsundersökningen: Vesa Häkkinen, tfn +358 9880, utrikesministeriets enhet för aktualitetskommunikation.

Kriisinhallinta-info1_sv
Kriisinhallinta-info2_sv
Kriisinhallinta-info3_sv
kriisinhallinta-info4_sv
Takaisin ylös